STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR

Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 687 680 € 1 680 080 € 2 486 275 € 2 805 898 € 3 119 729 € 3 107 577 € 2 329 652 € 16 982 004 € 6 640 687 €
Celkový smluvní úrok 162 037 € 311 363 € 413 448 € 576 609 € 539 462 € 586 545 € 320 864 € 3 080 443 € 1 126 533 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 9,06 % 10,03 % 8,82 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,52 % 11,65 % 9,37 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 529 419 € 1 468 365 € 2 182 938 € 1 946 289 € 1 217 265 € 947 828 € 753 795 € 9 559 532 € 2 051 586 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 130 818 € 258 255 € 351 158 € 429 759 € 371 691 € 227 151 € 40 085 € 1 932 083 € 399 299 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 738 946 € 1 829 832 € 2 664 431 € 2 519 857 € 1 618 207 € 1 176 031 € 793 881 € 12 117 350 € 2 460 770 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 111 712 € 162 130 € 230 773 € 279 926 € 159 222 € 78 883 € 2 000 € 1 225 952 € 139 651 €
Vymožená částka 78 709 € 103 211 € 130 335 € 143 809 € 29 251 € 1 052 € 0 € 625 735 € 9 884 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 70,46 % 63,66 % 56,48 % 51,37 % 18,37 % 1,33 % 0,00 % 51,04 % 7,08 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 33 003 € 58 919 € 100 438 € 136 117 € 129 971 € 77 831 € 2 000 € 600 217 € 129 766 €
Aktuální default 4,80 % 3,51 % 4,04 % 4,85 % 4,17 % 2,50 % 0,09 % 3,53 % 1,95 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.08.2020