STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR

Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 485 313 € 2 805 677 € 3 119 729 € 3 107 577 € 1 396 066 € 16 047 236 € 6 498 185 €
Celkový smluvní úrok 10 874 € 159 286 € 162 037 € 311 363 € 413 521 € 576 896 € 541 730 € 599 042 € 179 354 € 2 954 056 € 1 117 413 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 11,82 % 16,90 % 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,81 % 8,27 % 9,01 % 8,89 % 10,08 % 8,62 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,82 % 16,90 % 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,35 % 9,29 % 12,36 % 10,15 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 71 322 € 447 393 € 529 419 € 1 468 365 € 2 174 257 € 1 847 457 € 1 133 481 € 783 003 € 397 354 € 8 847 193 € 1 847 399 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 9 210 € 114 002 € 130 818 € 258 255 € 350 246 € 418 361 € 340 885 € 180 650 € 14 602 € 1 816 986 € 394 574 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 88 333 € 692 787 € 738 846 € 1 823 985 € 2 649 094 € 2 386 705 € 1 500 440 € 963 905 € 411 956 € 11 251 149 € 2 256 732 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 162 130 € 230 289 € 255 815 € 151 726 € 55 947 € 0 € 1 168 926 € 135 553 €
Vymožená částka 7 800 € 131 392 € 78 610 € 97 365 € 124 591 € 120 888 € 26 074 € 252 € 0 € 586 970 € 14 759 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 69,05 % 69,15 % 70,37 % 60,05 % 54,10 % 47,26 % 17,18 % 0,45 % 0,00 % 50,21 % 10,89 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 3 497 € 58 616 € 33 103 € 64 766 € 105 698 € 134 928 € 125 653 € 55 695 € 0 € 581 955 € 120 794 €
Aktuální default 4,08 % 8,56 % 4,81 % 3,85 % 4,25 % 4,81 % 4,03 % 1,79 % 0,00 % 3,63 % 1,86 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.05.2020