STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR

Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 687 680 € 1 680 080 € 2 485 282 € 2 805 670 € 3 119 729 € 3 107 577 € 3 163 142 € 17 814 417 € 7 104 239 €
Celkový smluvní úrok 162 037 € 311 363 € 413 179 € 576 143 € 538 641 € 582 905 € 400 200 € 3 154 585 € 1 134 194 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,81 % 8,27 % 9,01 % 9,00 % 9,98 % 8,87 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,91 % 9,38 % 9,45 % 9,49 % 11,53 % 9,42 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 529 419 € 1 468 365 € 2 185 759 € 1 975 908 € 1 314 271 € 1 027 105 € 1 233 259 € 10 247 982 € 2 499 192 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 130 818 € 258 255 € 351 501 € 435 791 € 390 701 € 256 201 € 67 449 € 2 013 883 € 417 250 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 739 071 € 1 832 436 € 2 668 650 € 2 566 551 € 1 743 222 € 1 285 948 € 1 300 708 € 12 913 140 € 2 919 261 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 111 712 € 162 130 € 230 273 € 279 002 € 160 410 € 94 767 € 6 744 € 1 246 343 € 141 647 €
Vymožená částka 78 834 € 105 816 € 131 391 € 154 852 € 38 250 € 2 643 € 0 € 651 275 € 2 820 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 70,57 % 65,27 % 57,06 % 55,50 % 23,85 % 2,79 % 0,00 % 52,25 % 1,99 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 32 878 € 56 315 € 98 882 € 124 149 € 122 159 € 92 124 € 6 744 € 595 068 € 138 827 €
Aktuální default 4,78 % 3,35 % 3,98 % 4,42 % 3,92 % 2,96 % 0,21 % 3,34 % 1,95 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.10.2020