STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR

Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 485 527 € 2 805 726 € 3 119 729 € 3 107 577 € 1 707 622 € 16 359 054 € 6 611 771 €
Celkový smluvní úrok 10 874 € 159 286 € 162 037 € 311 363 € 413 376 € 576 891 € 541 279 € 591 867 € 231 666 € 2 998 592 € 1 129 584 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 11,82 % 16,90 % 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,81 % 8,27 % 9,01 % 8,92 % 10,05 % 8,65 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,82 % 16,90 % 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,35 % 9,37 % 12,36 % 10,15 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 71 322 € 447 393 € 529 419 € 1 468 365 € 2 178 396 € 1 869 393 € 1 163 215 € 852 930 € 512 133 € 9 087 704 € 1 951 421 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 9 210 € 114 002 € 130 818 € 258 255 € 350 576 € 422 501 € 351 610 € 196 716 € 21 100 € 1 854 746 € 403 798 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 88 333 € 692 787 € 738 859 € 1 825 263 € 2 654 909 € 2 427 170 € 1 541 417 € 1 050 397 € 533 234 € 11 547 545 € 2 365 386 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 162 130 € 230 396 € 255 824 € 151 726 € 55 947 € 0 € 1 169 041 € 121 837 €
Vymožená částka 7 800 € 131 392 € 78 623 € 98 643 € 125 937 € 135 275 € 26 592 € 752 € 0 € 605 095 € 10 167 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 69,05 % 69,15 % 70,38 % 60,84 % 54,66 % 52,88 % 17,53 % 1,34 % 0,00 % 51,76 % 8,34 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 3 497 € 58 616 € 33 090 € 63 488 € 104 459 € 120 549 € 125 134 € 55 195 € 0 € 563 946 € 111 670 €
Aktuální default 4,08 % 8,56 % 4,81 % 3,78 % 4,20 % 4,30 % 4,01 % 1,78 % 0,00 % 3,45 % 1,69 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.06.2020