Partnerské půjčky s garancí

Ve spolupráci s partnerskou společností REDLEE nabízíme unikátní produkt investování do půjček významných světových poskytovatelů úvěrů.

Investujete do půjček, které poskytly významní světoví poskytovatelé úvěrů. U všech investic máte garanci zpětného odkupu jistiny i úroku. Při tomto produktu neplatíte žádné poplatky za správu investic.

Více info >>>

PROČ JE VÝHODNÉ INVESTOVAT DO TOHOTO PRODUKTU

  Garance zpětného odkupu jistiny i úroků

U všech půjčkách máte v případě problémů splácení, garanci zpětného odkupu jistiny i úroku. REDLEE spolupracuje jen s významnými profesionálními poskytovateli půjček, kteří si zároveň ve všech půjčkách nechávají podíl a angažovanost.

  Žádné poplatky za správu investice

Na rozdíl od jiných produktů, u tohoto produktu neplatíte žádné poplatky za správu investice.

  Rychlost umísťování peněz

Investujete do půjček, které již byly čerpány. Vaše peníze proto nejsou blokovány v nabídkách, kdy se čeká na podpis smluv dlužníky a ani nehrozí, že by smlouvy nebyly podepsány.

  Vysoká diverzifikace a dostupnost peněz

Jelikož primárně jde o krátkodobé a nízké půjčky, máte možnost dosáhnout vysoké diverzifikace Vaší investice a Vaše peníze jsou v půjčkách blokovány jen krátce. Samozřejmě i tyto investice máte možnost prodat na Sekundárním trhu.


Jelikož jde o jiný právní rámec pro realizaci investice, je při první investici třeba potvrdit souhlas s investováním do to toho typu půjček. Investujete do půjček, které již byly žadatelům poskytnuty a po právní stránce nepůjčujete žadatelům, ale profesionálnímu poskytovateli úvěrů s jediným účelem profinancovat danou půjčku. Kromě garance poskytovatele je Vaše investice krytá i samotnou poskytnutou půjčkou.

Více informací o tomto produktu naleznete na stránce Partnerské půjčky

Stát • Název
Produkt

Úroková sazba
Informace o aukci
Financování
aaa • akulaku-OID163344222-03441478
7,90 % p.a.
119 € • 6 měsíců
23.10.2020
26%
13d 04:36:23
aaa • akulaku-OID163344248-03441478
7,90 % p.a.
94 € • 6 měsíců
23.10.2020
84%
13d 04:36:24
aaa • akulaku-OID163344559-03441482
7,90 % p.a.
105 € • 6 měsíců
23.10.2020
29%
13d 04:36:27
aaa • akulaku-OID163344583-03441483
7,90 % p.a.
29 € • 6 měsíců
23.10.2020
82%
13d 04:36:28
aaa • akulaku-OID163344602-03441484
7,90 % p.a.
88 € • 9 měsíců
23.10.2020
35%
13d 04:36:27
aaa • akulaku-OID163344641-03441484
7,90 % p.a.
102 € • 12 měsíců
23.10.2020
      20%
13d 04:36:28
aaa • akulaku-OID163344668-03441485
7,90 % p.a.
68 € • 6 měsíců
23.10.2020
30%
13d 04:36:29
aaa • akulaku-OID163344873-03441487
7,90 % p.a.
90 € • 9 měsíců
23.10.2020
      23%
13d 04:36:30
aaa • akulaku-OID163344908-03441488
7,90 % p.a.
67 € • 6 měsíců
23.10.2020
46%
13d 04:36:30
aaa • akulaku-OID163344891-03441488
7,90 % p.a.
56 € • 6 měsíců
23.10.2020
37%
13d 04:36:31
aaa • akulaku-OID163345283-03441490
7,90 % p.a.
65 € • 6 měsíců
23.10.2020
      16%
13d 04:36:33
aaa • akulaku-OID163345291-03441491
7,90 % p.a.
75 € • 6 měsíců
23.10.2020
41%
13d 04:36:33
aaa • akulaku-OID163345300-03441491
7,90 % p.a.
35 € • 6 měsíců
23.10.2020
60%
13d 04:36:33
aaa • akulaku-OID163345372-03441491
7,90 % p.a.
87 € • 6 měsíců
23.10.2020
      24%
13d 04:36:34
aaa • akulaku-OID163344248-03441524
7,90 % p.a.
94 € • 6 měsíců
23.10.2020
32%
13d 04:37:23
aaa • akulaku-OID163344274-03441525
7,90 % p.a.
37 € • 6 měsíců
23.10.2020
56%
13d 04:37:23
aaa • akulaku-OID163344405-03441526
7,90 % p.a.
39 € • 6 měsíců
23.10.2020
53%
13d 04:37:24
aaa • akulaku-OID163344559-03441529
7,90 % p.a.
105 € • 6 měsíců
23.10.2020
      20%
13d 04:37:25
aaa • akulaku-OID163344470-03441528
7,90 % p.a.
50 € • 6 měsíců
23.10.2020
42%
13d 04:37:25
aaa • akulaku-OID163344452-03441528
7,90 % p.a.
36 € • 6 měsíců
23.10.2020
30%
13d 04:37:25
Previous 1 2 Next